Psychotherapie

'Het onbesprokene bespreekbaar maken..het niet-geziene zichtbaar maken'